Silhuett

Silhuett fotografering i Sarpsborg

Silhuett fotografering i Sarpsborg

Tema for denne søndagen er silhuett. Silhuett oppstår når bakgrunnen er lysere enn forgrunnen. For at effekten skal være mulig må bakgrunnen være noen blenderstopp*  forskjellig fra forgrunnen. Bakgrunnen vil da bli korrekt eksponert mens forgrunnen blir mørk og kanskje helt sort. Dette skyldes at området mellom f.eks f/2.8 og f/11 er for stort at kamera ikke klarer å eksponere rett for begge områdene. Med prioritet på bakgrunnen vil forgrunnen bli sort og omvendt vil bakgrunnen bli utbrent. Dette gir mulighet for å skape silhuett. Ofte kan man oppleve dette ved at man rett og slett fokuserer feil eller kamera bestemmer iforhold til hvilket lys som dominerer eller at man vet hva som skjer og bestemmer seg for å skape en silhuett.

 

Du vil også oppleve dette når du tar landskapsbilder. Forgrunnen blir godt eksponert og bakgrunnen blir helt uten detaljer. Grunnen er allerede nevnt og hvordan man korrigerer for dette skal jeg informere om på et seinere tidspunkt.

 

*Med dette mener jeg. At hvis du fokuserer på forgrunnen kan det hende kamera gir deg innstillingenen  f.eks f/2.8 1/60. Dette vil sikre at forgrunnen blir korrekt eksponert mens bakgrunnen blir helt lys. Hvis du derimot fokuserer på bakgrunnen kan kamera gi deg f/11 1/1000. Det som da vil skje at det oppstår 4 blendertrinn mellom f/2.8 og f/11 (ref tabellen fra Teori Mandag).

 

 

Fotografen Fredrikstad og Sarpsborg Marius Wallin – Fotograf Sarpsborg

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.