Kreativitet og inspirasjon avler kreativitet og inspirasjon

Kreativitet og inspirasjon

We are what we repeadtedly do. Excellence then, is not an act, but a habit.

Kreativitet kommer i mange former og vi kan alle få inspirasjon av andres måter å utøve kreativitet.

 

Andre interessante videoer om kreativitet:

Schools kills creativity er en svært interessant video om skolens evne til å “drepe” kreativitet.

Spørsmål forelseren stiller:

“Hvordan kan du vite hvordan fremtiden ser ut, vi lærer noe nå som skal jobbes med i 60år. Hvordan vet du hva som gjelder om 5år?”

“Du lærer om hva du ikke kan bli”

“Læring er dynamisk”

“Vi lærer ulikt, og vi ser verden forskjellig”

 

Marius Wallin – Fotograf Sarpsborg

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.